національна стратегія

Наукові основи розробки шляхів та засобів реалізації національних інтересів України в умовах переходу до сталого розвитку

Об’єкт дослідження – суспільно- та природно-територіальний комплекс України, в умовах інтеграції країни до глобалізованого світового господарства та переходу до сталого (збалансованого) розвитку.
Предмет дослідження – міжнародні та внутрішньодержавні інституційні, організаційні, нормативно-правові, економічні, соціальні, екологічні та інші аспекти забезпечення реалізації національних інтересів України, оптимізації взаємодії суспільно- та природно-територіальних комплексів в межах території України в умовах переходу країни до сталого розвитку.