дистанційне зондування

Методика застосування даних дистанційного зондування для моніторингу еволюції ландшафтів

Об’єкт дослідження за темою НДР становлять рівнинні ландшафти екологічно проблемних, зокрема радіоактивно забруднених територій, а також урбанізовані ландшафти рівнинного мегаполіса і міста середнього розміру у передгір’ї.
Мета роботи: удосконалення методичних засад застосування даних дистанційного зондування та сучасних засобів їхнього аналізу для виявлення, оцінки і моніторингу процесів, які відбуваються в ландшафтах за умов екстремальних змін антропогенного навантаження.