морфоструктури

Морфоструктурно-неотектонічне районування України як основа для дослідження умов формування та збереженості корисних копалин

Мета роботи: з урахуванням просторових закономірностей розміщення родовищ корисних копалин різних видів провести аналіз впливу морфоструктурно-неотектонічних умов на формування, переформування та збереженість родовищ корисних копалин; обґрунтувати морфоструктурно-неотектонічне районування території України.