сталий розвиток

Наукові основи розробки шляхів та засобів реалізації національних інтересів України в умовах переходу до сталого розвитку

Об’єкт дослідження – суспільно- та природно-територіальний комплекс України, в умовах інтеграції країни до глобалізованого світового господарства та переходу до сталого (збалансованого) розвитку.
Предмет дослідження – міжнародні та внутрішньодержавні інституційні, організаційні, нормативно-правові, економічні, соціальні, екологічні та інші аспекти забезпечення реалізації національних інтересів України, оптимізації взаємодії суспільно- та природно-територіальних комплексів в межах території України в умовах переходу країни до сталого розвитку.

Розробка соціальної складової Національної стратегії сталого розвитку України

Опрацьовано теоретико-методологічні засади та регіональні рівні досягнення сталого розвитку. Здійснено ретроспективний огляд розвитку та взаємодії суспільства і природи в межах території сучасної України. Проаналізовано передумови і чинники переходу України до сталого розвитку, зокрема особливості впливу глобалізації; соціальну ситуацію та якість життя населення в Україні. Сформульовано основні принципи, стратегічні цілі, завдання та етапи переходу України до сталого розвитку, а також очікувані результати реалізації Стратегії.