Проекти

Назва Рік
11 Наукові основи розробки шляхів та засобів реалізації національних інтересів України в умовах переходу до сталого розвитку 2013
12 Напрями і шляхи удосконалення промислового використання корисних копалин в контексті комплексного освоєння природно-ресурсного потенціалу України 2013
13 Морфоструктурно-неотектонічне районування України як основа для дослідження умов формування та збереженості корисних копалин 2013
14 Методика застосування даних дистанційного зондування для моніторингу еволюції ландшафтів 2013
15 Інтегральний потенціал території і пріоритети господарської діяльності регіонів України 2013
16 Розробка соціальної складової Національної стратегії сталого розвитку України 2013
17 Вплив глобальних подій плейстоцену на розвиток компонентів природи території України 2013
18 Палеогеографічні передумови утворення осадових корисних копалин кайнозою на території України 2013