Проекти

Назва Рік
1 Інтеграція екологічної складової в систему територіального планування громад України 2020
2 Розробка Атласу «Населення України та його природна і культурна спадщина» 2020
3 Оцінювання різних типів ландшафтів для цілей планування територій на принципах сталого розвитку (на прикладі Київського та Гомельського Полісся) 2019
4 Оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій природного, природно-антропогенного і соціального характеру в Україні 2019
5 Динамічні зміни у структурі землекористування в лісостеповій зоні України (1991–2018) 2019
6 Розробка наукових принципів та ландшафтно-біотичних критеріїв організації перспективної сітки заповідних територій різного рангу 2019
7 Інтеграція принципів збалансованого природокористування у процес планування розвитку приміської зони (методологія дослідження на прикладі Київської області) 2018
8 Інтегрований просторовий розвиток України (методологія та практика забезпечення на прикладі модельних регіонів) 2018
9 Картографічне моделювання умов виникнення надзвичайних ситуацій в Україні 2014
10 Міські простори і мережі 2013