Передерій Валентина Іванівна

Напрями наукових досліджень: палеогеографія, мінералогія, палеокліматологія, палеоландшафти пліоцену, плейстоцену, голоцену, палеоекологія.
 
Посада: 
Старший науковий співробітник
Науковий ступінь: 
Кандидат географічних наук
Вчене звання: 
Старший науковий співробітник