912 A-90

Atlas klimatyczny Polski : Czesc tabelaryczna. Les. 2 : Temperatura Powietrza. Wartosci srednie miesieczne i roczne 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, 1931-1960, 1881-1960. - Warszawa, 1971. - 40 s. Экземпляры: всего:1 - ХР(1)