528.9+91:004](06) A71

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. : Vol. 13A. Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej. Materialy Ogolnopolskiego Sympozjum Geoinformacji "Geoinformacja zintegrowanym narzedziem badan przestrzennych" zorganizowanego w dniach 15-17 wrzesnia 2003 r. we Wroclawiu i Polanicy Zdroj. - [б. м.], 2003. - 300 с