Міські простори і мережі

РК: 
0112U004861
Роки виконання: 
2013

Підготовлено пропозиції до понятійно-термінологічного словника з геоурбаністики – надано стисле визначення фундаментальних 26 концептуальних понять і термінів географії міст. Сформовано структуру бази даних за містами і регіонами країн-учасниць міжнародної науково-дослідної групи, як основи для порівняльного аналізу сучасних урбанізаційних процесів в Європі. Підготовлено текст проміжного звіту з головних теоретико-методологічних питань географії міст.
Розпорядження Президії НАН України від 04.04.2012, № 245.
Конкурс спільних наукових проектів НАНУ-CNRS.

Ключові слова: 
міста, міські мережі, бази даних