Інтегральний потенціал території і пріоритети господарської діяльності регіонів України

РК: 
0109U000108
Роки виконання: 
2013

Об’єкт дослідження – інтегральний потенціал території України, що досліджувався на прикладі районів Київської області та центрів соціально-економічної активності Київського Придніпров’я.
Предмет дослідження – основні закономірності формування інтегрального потенціалу регіонів та потенціалу розвитку центрів соціально-економічної активності, їх структура та напрямки впливу на розвиток території.
Мета роботи: розробити концептуальні засади суспільно-географічного дослідження інтегрального потенціалу території як важливого чинника розвитку регіонів та центрів соціально-економічної активності країни; виявити вплив інтегрального потенціалу на господарську діяльність в умовах суспільних трансформацій; визначити основні напрямки активізації інтегрального потенціалу та його складових в контексті завдань регіональної політики держави.
Виявлено особливості складових інтегрального потенціалу регіонів на прикладі Київської області та обґрунтовано пріоритети та напрями його ефективного використання з позицій удосконалення соціально-економічного розвитку. Здійснено оцінку потенціалу розвитку центрів соціально-економічної активності на прикладі Київського Придніпров’я та розроблено напрями та практичні рекомендації щодо шляхів його ефективного використання
Постанова Бюро ВНЗ від 17 червня 2008 р., пр. №6 §33

Ключові слова: 
інтегральний потенціал території, потенціал розвитку території, регіон, центр соціально-економічної активності, природно-ресурсний потенціал, потенціал земельних ресурсів, людський, виробничий, фінансовий, транспортний потенціали