Вплив глобальних подій плейстоцену на розвиток компонентів природи території України

РК: 
0109U001046

Об’єктом дослідження є палеогеографічні пам’ятники та індикатори природи плейстоцену і голоцену (відклади, клімат, залишки органічного світу) в цілому та її компонентів. Події плейстоцену, як відображення взаємодії впливу глобальних регіональних і локальних факторів на розвиток природи території України, складають предмет дослідження. Мета роботи: встановити закономірності впливу глобальних подій плейстоцену на природу території України в різні етапи розвитку. Обґрунтовано підходи щодо вивчення взаємодії глобальних, регіональних та місцевих факторів та їх впливу на розвиток компонентів природи. Отримано нові дані з дрібної етапності розвитку голоценових ґрунтів на ключових ділянках Побужжя, Полтавської рівнини, Полісся. Проведено співставлення цих даних з археологічними артефактами. Проаналізовано плейстоценові ґрунти Середнього Побужжя як показник змін природних умов. Постанова Бюро ВНЗ від 17 червня 2008 р., пр№6 §33