Напрями і шляхи удосконалення промислового використання корисних копалин в контексті комплексного освоєння природно-ресурсного потенціалу України

РК: 
0107U000710
Роки виконання: 
2013

Об’єктом дослідження є суспільно-природні системи України як результат процесу суспільно-природної взаємодії в межах території країни та її регіонів.
Предметом – теоретико-методологічні засади і практичні аспекти забезпечення оптимізації комплексного використання природно-ресурсного потенціалу.
Мета роботи – обґрунтування напрямів ефективного промислового використання корисних копалин в умовах комплексного освоєння природно-ресурсного потенціалу території України в цілях збереження природного середовища країни та забезпечення її збалансованого розвитку.
Постанова Бюро ВНЗ від 11.07.2006 р, пр. №5, §49

Ключові слова: 
комплексне освоєння природно-ресурсного потенціалу України, напрями і шляхи удосконалення промислового використання корисних копалин, збалансований розвиток регіонів України