Палеогеографічні передумови утворення осадових корисних копалин кайнозою на території України

РК: 
0107U000793
Роки виконання: 
2013

Об’єктом дослідження є відклади і осадові корисні копалини кайнозою, продукти вивітрювання кристалічних порід, утворення органічного та хемогенного походження на території України. Предметом дослідження палеогеографічні передумови утворення осадових корисних копалин кайнозою та закономірності їх формування в окремі періоди. Мета роботи: встановити закономірності змін палеогеографічних умов утворення осадових корисних копалин на території України протягом кайнозою. Обґрунтовано концептуальні засади дослідження палеогеографічних передумов утворення осадових корисних копалин. Узагальнено досвід вивчення палеогеографічних умов утворення корисних копалин на території України протягом палеогенового, неогенового та четвертинного періодів. Обґрунтовано вплив палеогеографічних передумов на утворення осадових корисних копалин кайнозою Постанова Бюро ВНЗ від 11.07.2006 р, пр. №5, §49

Ключові слова: 
палеогеографічні обстановки, передумови утворення корисних копалин, осадові корисні копалини, розсипища, вугленагромадження, будівельні матеріали