Методика застосування даних дистанційного зондування для моніторингу еволюції ландшафтів

РК: 
0107U000866
Роки виконання: 
2013

Об’єкт дослідження за темою НДР становлять рівнинні ландшафти екологічно проблемних, зокрема радіоактивно забруднених територій, а також урбанізовані ландшафти рівнинного мегаполіса і міста середнього розміру у передгір’ї.
Мета роботи: удосконалення методичних засад застосування даних дистанційного зондування та сучасних засобів їхнього аналізу для виявлення, оцінки і моніторингу процесів, які відбуваються в ландшафтах за умов екстремальних змін антропогенного навантаження.
Удосконалено теоретико-методологічні засади використання матеріалів дистанційного зондування застосування ландшафтної індикації та наземного ландшафтного супроводу у системі моніторингу ландшафтів екологічно проблемних та урбанізованих регіонів у напрямку. Розроблено методику дослідження урбанізованих ландшафтів із застосуванням матеріалів космічного знімання високої роздільної здатності, яка базується на методах геоінформаційного картографування, спрямованих на створення моніторингових карт екологічного стану міського середовища.
За результатами робіт наземного супроводу на обраних репрезентативних полігонах (Чорнобильська зона відчуження, м.Київ, м. Івано-Франківськ) отримано дешифрувальні ознаки, що засвідчують зміни ландшафтної структури внаслідок антропогенного впливу. Виконано аналіз матеріалів ДЗЗ за напрямами та швидкістю змін ландшафтів. Обґрунтовано систему моніторингу змін ландшафтів, процесів їх самовідновлення
Постанова Бюро ВНЗ від 11.07.2006 р, пр. №5, §49

Ключові слова: 
моніторинг, навколишнє середовище, безпека, дистанційне зондування, екологічні проблеми, еволюція ландшафтів