Вийшов друком «Український географічний журнал» № 3 – 2013 р.

В даному номері вміщені такі публікації:

  АКТУАЛЬНА ТЕМА
3 Колосов В.О.  Чи вирішить розширення адміністративних меж проблеми Москви?
8 Нудельман В.І. Київ в опорному каркасі головних ліній і вузлів урбанізації Європи – сценарії майбутнього
  ПРИРОДНИЧО - ГЕОГРАФІЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ
16 Кукурудза С.І. Метризація природного середовища як актуальна природничо-географічна проблема 
20 Палієнко В.П. Проблеми та принципи геоморфологічної кореляції неогеодинамічних подій
25 Сорокіна Л.Ю. Оцінка антропогенної трансформованості ландшафтів транскордонного поліського регіону
  СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ
34 Олійник Я.Б., Гнатюк О.М. Методичні підходи до дослідження територіальної ідентичності населення 
40 Ухаль К.В. Методичні засади дослідження соціально-економічного потенціалу регіону
46 Глібчук П.В. Витоки формування мережі міських поселень на території сучасної України
51 Яковлєва Ю.К. Вплив промислового розвитку на формування поселенської мережі Донецької області у ХХ столітті
57 Поливач К.А. Формування системи моніторингу об’єктів культурної спадщини в Україні
  ГЕОЕКОЛОГІЯ
64 Іваненко Є.І. Аналіз розміщення природно-заповідного фонду України: підхід, стан, проблеми
  ХРОНІКА
70 Котляков В.М., Руденко Л.Г., Маруняк Є.О., Глезер О.Б. XVII сесія Об’єднаної наукової ради з фундаменталь-них географічних проблем при Міжнародній асоціації академій  наук
71 Руденко Л.Г., Савчук І.Г. Перший в Україні міжнародний науковий семінар із питань геоурбаністики 
  ЮВІЛЕЇ
72 До ювілею президента Міжнародного географічного союзу професора В.О. Колосова
  ВТРАТИ НАУКИ
  Пам’яті Ю.Д. Качаєва