Проведено міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених

Національною академією наук України, Інститутом географії НАН України, Міжнародною асоціацією академій наук 3-5 жовтня 2013 р. в м. Києві проведено міжнародну науково-практичну конференція молодих вчених «Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів», присвячену 95-річчю Національної академії наук України.

На конференцію прибуло 58  учасників, які представляють географічні та інші наукові установи і вищі навчальні заклади, що розробляють актуальні питання регіонального розвитку з 7  країн СНД та інших держав (Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Польща, Росія, Україна, Угорщина). Ще 51 молодих вчених взяли заочну участь у   роботі наукового форуму.

На пленарному та секційних засіданнях було виголошено та обговорено 52  доповіді, в яких з природно- та суспільно-географічних позицій опрацьовувались питання розвитку регіонів,  актуальні проблеми взаємодії Природи і Суспільства, можливості геоінформаційного картографування у розв’язанні проблем регіонального розвитку.

Наукова дискусія, що відбулася, сприяла взаємному обміну поглядами на сутність проблем розвитку регіонів, взаємозбагаченню   теоретико-методологічними та методичними напрацюваннями та підходами до можливих шляхів вирішення проблем регіонального розвитку  на засадах реалізації принципів концепції сталого (збалансованого) розвитку.