Спиця Роман Олександрович

Напрями наукових досліджень: регіональна структурна геоморфологія, новітня та сучасна геодинаміка, неотектоніка, просторово-часовий аналіз морфоструктури, неотектоніки, сучасної геодинаміки перехідних зон, ГІС-аналіз рельєфу та неогеодинаміки, дослідження неотектонічно активних розломів, прикладні пошукові, інженерні морфоструктурно-неогеодинамічні дослідження; геоінформаційне геоморфологічне картографування.

Посада: 
Завідувач сектору
Науковий ступінь: 
Кандидат географічних наук
Вчене звання: 
Старший науковий співробітник
Учена рада: 
Член ученої ради