Гукалова Ірина Володимирівна

Напрями наукових досліджень: географічні дослідження якості життя населення на різних територіальних рівнях, соціальна географія і геоурбаністика, розробка соціальної складової Національної стратегії сталого розвитку України, аналіз еколого-соціальних проблем розвитку регіонів України.

e-mail: [email protected]

Посада: 
Провідний науковий співробітник
Науковий ступінь: 
Доктор географічних наук
Вчене звання: 
Старший науковий співробітник
Учена рада: 
Член ученої ради