Поливач Катерина Анатоліївна

Напрями наукових досліджень: культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України.

Автор і співавтор близько 60 наукових публікацій. Серед них – 3 монографії, в тому числі:
Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України/ Наук. ред. Руденко Л.Г. – К.: Інститут географії НАН України, 2012. – 208 с.

Посада: 
Провідний науковий співробітник
Науковий ступінь: 
Кандидат географічних наук
Вчене звання: 
Старший науковий співробітник
Учена рада: 
Член ученої ради
Центр просторового менеджменту: 
входить до складу