Кармазиненко Сергій Петрович

Напрями наукових досліджень: палеогеографічні, палеопедологічні дослідження пліоценових, плейстоценових, голоценових відкладів (у тому числі і на археологічних об’єктах) на основі вивчення особливостей їх морфо- і мікроморфологічної будови, спектрального аналізу, термолюмінесцентного датування та ін., з метою реконструкцій природних обстановок минулого та умов проживання давньої людини; палеопедологічні та ґрунтово-еколого-геохімічні дослідження як верхньокайнозойських так і сучасних відкладів для проведення порівняльного аналізу палеогеографічних обстановок минулого із сучасними змінами екологічних умов довкілля.

E-mail: [email protected]

Посада: 
Старший науковий співробітник
Науковий ступінь: 
Кандидат географічних наук