Матвіїшина Жанна Миколаївна

Напрями наукових досліджень: палеогеографія, палеопедологія, мікроморфологія, палеоландшафти, історія розвитку давньої природи, палеоекологія, палеокліматологія, стратиграфія пізнього кайнозою, розвиток ґрунтів фанерозою.
 
Посада: 
Завідувач сектору
Науковий ступінь: 
Доктор географічних наук
Вчене звання: 
Професор
Учена рада: 
Член ученої ради