Жилкін Сергій Володимирович

Напрями наукових досліджень: структурна геоморфологія, неотектоніка, морфоструктурний аналіз та картографування; геоморфологічні дослідження в районах розташування АЕС; пошуково-геоморфологічні дослідження.

Посада: 
Науковий співробітник
Учена рада: 
Голова профкому