Палієнко Валентина Петрівна

Палієнко Валентина Петрівна – географ-геоморфолог (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1958), кандидат геолого-мінералогічних наук (1971), доктор географічних наук (1991), професор (2003). Заслужений діяч науки і техніки України (2008), лауреат премії ім. В.І. Вернадського НАНУ (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), голова Асоціації геоморфологів України.  Завідувач відділу з 1992 р.

Головні напрями наукових досліджень: структурна геоморфологія, неотектоніка, неогеодинаміка; розроблення наукових засад і методики ретроспективного морфоструктурно-неотектонічного аналізу; створення першої хронологічної схеми кореляції геоморфологічних і неогеодинамічних подій; виявлення просторово-часових закономірностей пізньокайнозойського та сучасного геоморфогенезу, морфолітогенезу та геоморфодинаміки на території України; обґрунтування наукових засад середньомасштабного морфоструктурного картографування для проведення геолого-зйомочних робіт у рамках програми «Держгеолкарта-200»; розроблення концепції неогеодинамічного ризику, неотектонічні та морфоструктурні дослідження в районах розташування проектованих і діючих АЕС України, сховищ радіоактивних відходів, будівництва газопроводів; морфоструктурно-неотектонічні дослідження для цілей нафтогазопошукових робіт; оцінка динамічних властивостей рельєфу для вирішення інженерних завдань; геоморфологічне, морфоструктурне, неотектонічне картографування.

Посада: 
Головний науковий співробітник
Науковий ступінь: 
Доктор географічних наук
Вчене звання: 
Професор
Учена рада: 
Член ученої ради