Сорокіна Людмила Юріївна

Напрями наукових досліджень: геоінформаційне картографування ландшафтів України. Виявлення і прогнозування впливу техногенних об’єктів на ландшафти; оцінка потоків та бар’єрів на шляхах міграції забруднюючих речовин у ландшафтах; ландшафтні передумови реабілітації земель, що зазнали техногенного забруднення.
e-mail: [email protected]

Посада: 
Старший науковий співробітник
Науковий ступінь: 
Кандидат географічних наук
Вчене звання: 
Старший науковий співробітник
Учена рада: 
Член ученої ради