Маруняк Євгенія Олександрівна

Автор і співавтор понад 50 наукових публікацій. Серед них – 1 монографія, 1 брошура.

Напрями наукових досліджень: процеси глобалізації та міжнародної інтеграції, геополітика, природокористування та збалансований (сталий) розвиток, регіональний розвиток та регіональна політика.

Посада: 
Учений секретар, Старший науковий співробітник
Науковий ступінь: 
Доктор географічних наук
Вчене звання: 
Старший науковий співробітник
Учена рада: 
Учений секретар
Центр просторового менеджменту: 
Координатор