Бібліотека

    

Бібліотека заснована 1970 року як бібліотека Сектору (пізніше Відділення) географії Інституту геофізики АН УРСР. Сучасна назва – бібліотека Інституту географії НАН України – з 1991 року, коли на базі Відділення географії Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна було створено Інститут географії АН України.

Бібліотечний фонд  на 01.01.2017 р. нараховує 32918 прим., у т. ч. документи іноземними мовами – 5996 прим., книги і брошури – 16442 прим., періодичні видання – 13473 прим., картографічні видання – 723 прим., дисертації – 334 прим., автореферати дисертацій – 1824 прим.  Обмінний фонд нараховує 452 прим.

Фонд бібліотеки комплектується літературою з фізичної та суспільно-економічної географії, а саме: виданнями з ландшафтознавства, геоморфології, палеогеографії, картографії,  суспільно-географічних досліджень, охорони навколишнього середовища, природокористування та сталого (збалансованого) розвитку та ін.

Бібліотека має необхідний довідково-бібліографічний апарат: каталоги, бібліографічні картотеки, у т. ч. картотеку наукових праць співробітників Інституту (з 1970 р.), галузеві й універсальні  довідкові,  енциклопедичні і бібліографічні видання.

Створені електронні каталоги книжкового фонду та фонду періодичних видань, які нараховують 33067 записів. Електронні каталоги  представлені на сторінці бібліотеки веб-сайту Інституту географії НАН України.
    
Контакти:

тел.: (044)234-61-93,
тел./факс: (044)234-32-30

e-mail: [email protected]