Аспірантура, докторантура

Інститут географії НАН України з 2016 року здійснює підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (аспірантура) за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, наказ МОН України від 09 грудня 2016 року № 1508). Спеціалізація: фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів; геоморфологія та палеогеографія; економічна та соціальна географія; географічна картографія.

Програми вступних іспитів (за спеціалізаціями):

Географічна картографія завантажити
Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів завантажити
Економічна та соціальна географія завантажити
Геоморфологія та палеогеографія завантажити
Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2021 році (за спеціальністю 103 «Науки про Землю») завантажити