Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2021 році

для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 «Науки про Землю»

Повний текст: