Звіт про діяльність Інституту географії НАН України у 2020 році

У 2020 році Інститут проводив дослідження з 14 науково-дослідних тем.

З них: за Цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку та раціонального природокористування в умовах глобальних змін навколишнього середовища на 2020-2024 рр. виконувалась 1 тема; за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» — 1 тема. 3 теми — за Цільовою комплексною програмою ВНЗ НАН України «Розвиток геологічних, геофізичних наук, технологій і нарощування ресурсів корисних копалин в Україні та вивчення, прогнозування і мінімізація надзвичайних ситуацій», 6 тем — за відомчою тематикою. Виконувалась 3 договірні теми: за довором з з Міжнародною організацією з міграції (МОМ), Департаментом соціології та суспільсної географії Університету Осло (Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo) (грант) та Виконавчим комітетом Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області.

Завантажити повний текст звіту (PDF) можна за посиланням.