Оцінювання різних типів ландшафтів для цілей планування територій на принципах сталого розвитку (на прикладі Київського та Гомельського Полісся)

Роки виконання: 
2018 до 2019

Українсько-Білоруський проект Оцінювання різних типів ландшафтів для цілей планування територій на принципах сталого розвитку (на прикладі Київського та Гомельського полісся).

Визначено рамкові цілі розвитку території Київського Полісся, що виводяться із особливостей соціально-економічних та природних умов досліджуваної території із урахуванням цілей Стратегії розвитку Київської області 2021 – 2027. У контексті планування територій на засадах цілей сталого розвитку та з особливою увагою до екологічних вимог визначальною стратегічною (рамковою) ціллю є сталий розвиток територій населених пунктів і громад. Вдосконалення структури природокористування Київського Полісся на засадах сталого розвитку має спиратися на методологію ландшафтного планування, яке є галузевим плануванням землекористування з позицій охорони і збереження природи. Відповідно до методичних підходів ландшафтного планування, виконане оцінювання ландшафтів Київського Полісся щодо їхньої значимості для людини і господарювання, стійкість ландшафтів до впливів, пов’язаних із господарюванням. Результати оцінювання ландшафтів та аналіз суспільно-географічних умов дозволили ідентифікувати конфлікти у системі природа-суспільство (вирубки лісів, управління радіоактивно забрудненими територіями, територіями, підтоплення, виснаження земель тощо). Запропонована концепція оптимальної просторової організації природокористування в Київському Поліссі та розроблені рекомендації по інтеграції природоохоронних цілей в територіальне планування.