Інтеграція принципів збалансованого природокористування у процес планування розвитку приміської зони (методологія дослідження на прикладі Київської області)

Роки виконання: 
2017 до 2018

Грант НАН України для молодих вчених «Інтеграція принципів збалансованого природокористування у процес планування розвитку приміської зони (методологія дослідження на прикладі Київської області)».

Найбільш вагомі результати НДР:

Здійснено оцінку стану, структури та динаміки регіонального природокористування (на прикладі Київської області). Розроблено рекомендації щодо напрямів збалансованого природокористування у приміських зонах великих міст та вдосконалення процесу планування розвитку територій».