Розробка Атласу «Населення України та його природна і культурна спадщина»

РК: 
0115U002073
Роки виконання: 
2015 до 2020

Обʼєктом дослідження було населення України та його природна і культурна спадщина.

Метою дослідження є висвітлення основних підходів та результатів розроблення першого в Україні інтерактивного атласу “Населення України та його природна і культурна спадщина”. Головним завданням його створення є надання сучасної інформації і знань про історичні етапи розвитку населення України як субʼєкта формування природної і культурної спадщини та виявити закономірності й особливості її становлення, виду, поширення та функціонування.

У процесі дослідження використані наступні підходи та принципи: принцип історизму, що забезпечив відображення взаємодії населення і спадщини динаміці простору та часу; принцип системності і комплексності, який забезпечив вивчення спадщини як територіальної системи складовими якої є природне середовище, населення, соціокультурне середовище і безпосередньо обʼєкти спадщини. Ці принципи доповнені галузевими підходами: географічним, історичним, екологічним, соціально-економічним, культурологічним та ін.

Результатом робіт є створення першого інтерактивного атласу «Населення України та його природна і культурна спадщина», який містить близько 4 гігабайтів різної інформації, яка може бути сфокусована на 98 векторних картах, текстах, світлинах і таблицях. Створено новий картографічний продукт.

Основні технологічні рішення полягають у використанні каркасу атласних рішень, що містять 8 патернів та каркас архітектури Атласу, який обʼєднав усі патерни.

Атлас за розробленими концептуальними підходами відповідає сучасному рівню наукових знань в галузі географічної картографії, а за технологічними рішеннями знаходиться на рівні світових розробок.

Проєкт виконувався за Розпорядженням ВНЗ НАН України, протокол №7, §35, від 10.06.2014 р.

Ключові слова: 
Атлас, Атласна інформаційна система, картографування, культурна спадщина, інформаційні ресурси, заповідні території, природна спадщина