Оцінка сучасного екологічного стану ґрунтів і розробка заходів щодо його оптимізації

Визначення генезису і типів сучасних ґрунтів і відкладів на основі дослідження особливостей їх морфо- і мікробудови дозволяє не тільки оцінити ступінь їх забруднення різними полютантами, але й правильно розробити систему заходів щодо зниження їх вмісту та оптимізації довкілля загалом.