Наукові екскурсії на геологічні об’єкти кайнозойських відкладів в межах України