Електронна картографія

  • Створення тематичних і спеціалізованих ГІС, а також ГІС різного територіального рівня.
  • Створення електронних карт, картографічних геопорталів і картографічних баз даних.
  • Розробка інтерактивних веб-додатків.
  • Обробка та прив’язка космічних та аерознімків.
  • Векторизація топографічних, тематичних, спеціальних карт та планів різних масштабів у форматах, які потребує замовник.
Контакти: