Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)

Здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки стратегій та планів відповідно до вимог Закону України №2354-VIII (2018). Підготовка звіту про СЕО здійснюється на основі багаторічних напрацювань Інституту в галузі оцінки впливів на довкілля, європейської методології, з високим ступенем візуалізації, застосуванням засобів ГІС.

Приклади: 
  • СЕО схеми планування території Степанецької ОТГ