Відбулось засідання Вченої ради присвячене вшануванню пам’яті О.М.Маринича

7 вересня 2020 року в режимі онлайн-конференції відбулося урочисте засідання Вченої ради Інституту географії, присвячене вшануванню пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора географічних наук, професора О.М.Маринича. Цього року 4 вересня виповнилося 100 років з дня народження видатного вченого, педагога та громадського діяча.

Після вступного слова директора Інституту географії НАН України д.геогр.н. Є.О. Маруняк на засіданні виступили: академік НАН України, радник при дирекції Інституту, завідувач відділу картографії Л.Г. Руденко, вчений секретар Інституту, в.о. завідувача відділу ландшафтознавства, к.георг.н. В.М. Чехній, в.о. завідувача відділу геоморфології, к.георг.н. Р.О. Спиця, радник редколегії Українського географічного журналу Є.І. Стеценко, завідувач сектору палеографії, д.геогр.н., проф. Ж.М. Матвіїшина, ст.н.с. відділу ландшафтознавства, к.геогр.н. Л.Ю. Сорокіна та ін.

З-поміж учасників урочистого заходу із інших установ долучилися до виступів: директор Науково-дослідного центру енергетичного, ядерного та природоресурсного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, к.геогр.н. В.І. Олещенко, директор Національного природного парку "Голосіївський", д.е.н. В.Г. Потапенко, заступник директора з наукової роботи, начальник центру геоінформаційних систем Державного підприємства "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя, д.геогр.н. Ю.М. Палєха, завідувач кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, д.геогр.н., проф. К.В. Мезенцев.

Учасники засідання відзначили масштабність та багатогранність постаті О.М. Маринича, його вагомий внесок у розвиток географічної науки і освіти в Україні, утвердження та зміцнення позицій географії в науці і суспільстві у цілому, актуальність його наукової спадщини в умовах сьогодення. Виступаючі акцентували на необхідності подальшого аналізу багатого доробку видатного вченого і реалізації подальших заходів щодо вшанування його пам’яті.

До урочистих заходів щодо вшануванню пам’яті О.М. Маринича на базі бібліотеки Інституту географії НАН України організовано виставку його наукових праць.