7 вересня 2020 року відбудеться урочисте засідання Вченої ради присвячене вшануванню пам’яті О.М.Маринича

4 вересня 2020 року виповнюється 100 років від дня народження видатного вченого у галузі фізичної географії, геоморфології, ландшафтознавства та історії географічної науки, Заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, члена-кореспондента НАН України, доктора географічних наук, професора Олександра Мефодійовича Маринича (1920-2008).

Значну частину свого життя Олександр Мефодійович присвятив розвитку географії в Національній академії наук України. З 1979 по 1989 рр. О.М. Маринич – керівник Сектору (Відділення) географії – структурної складової Морського гідрофізичного інституту, а потім – Інституту геофізики НАН України. На базі Відділення географії в 1991 р., зі здобуттям Україною незалежності, було створено Інститут географії НАН України, одним із його засновників був О.М. Маринич. Протягом 1989-2005 рр. О.М. Маринич – радник при дирекції Інституту географії НАН України.

Для вшанування пам’яті видатного вченого в Інституті географії НАН України 7 вересня 2020 року о 14:00 відбудеться урочисте засідання Вченої ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Вступне слово директора Інституту географії НАН України, д.геогр.н. Є.О. Маруняк
  2. Доповідь «О.М. Маринич — фундатор географічної науки в Україні» (академік НАН України Л.Г. Руденко, к.геогр.н. В.М. Чехній, к.геогр.н. Р.О. Спиця, Є.І. Стеценко)
  3. Виступи і спогади колег

За умов ускладнення епідеміологічної ситуації, пов’язаної з COVID-19 засідання може бути проведене в режимі онлайн. Про це, за необхідності, буде повідомлено додатково.

Бажаючих взяти участь у засіданні з інших установ просимо повідомити про це на електронну пошту Інституту географії НАН України: geo-ins@kiev.ldс.net з приміткою «Маринич О.М.»

Детальніше про життя та діяльність О.М.Маринича у виданні:
О.М. Маринич: життя у служінні людям: до 95-річчя від дня народження / упорядник В.І. Олещенко. –  К.: ВПЦ "Київськийунівер-ситет", 2015. – 352 с.