Звіт про діяльність Інституту географії у 2019 році

У 2019 році Інститут географії проводив дослідження з 15 науково-дослідних тем:

  • за Цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища виконувались 2 теми;
  • за Цільовою комплексною програмою ВНЗ НАН України «Розвиток геологічних, геофізичних наук, технологій і нарощування ресурсів корисних копалин в Україні та вивчення, прогнозування і мінімізація надзвичайних ситуацій» — 3 теми;
  • за відомчою тематикою — 7 тем.

Виконувалась 1 тема за результатами конкурсу НАН України та Білорусі, 1 тема — за грантом на реалізацію українсько-норвезького дослідницького проекту та 1 тема — за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2019 рік.

Детальніше: