23 грудня 2019 року відбудеться засідання Ученої ради Інституту географії

23 грудня 2019 року о 10:00 годині відбудеться засідання Ученої ради Інституту географії НАН України

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Заключний звіт про результати НДР «Розробка наукових принципів та ландшафтно-біотичних критеріїв організації перспективної сітки заповідних територій різного рангу» за Цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища
(регламент – до 20 хв.)

Доп. керівник, акад. НАНУ Л.Г. Руденко

2. Заключний звіт про результати НДР «Оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій природного, природно-антропогенного і соціального характеру в Україні»
(регламент – до 15 хв.)

Доп. керівник, акад. НАНУ Л.Г. Руденко

3. Заключний звіт про результати НДР «Оцінювання різних типів ландшафтів для цілей планування територій на принципах сталого розвитку (на прикладі Київського та Гомельського Полісся)» (регламент – до 15 хв.)

Доп. керівник, акад. НАНУ Л.Г.Руденко

4. Заключний звіт про результати НДР «Динамічні зміни у структурі землекористування в Лісостеповій зоні України (1991 – 2018)» за Цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища
(регламент – до 15 хв.)

Доп. керівник, акад. НАНУ Л.Г.Руденко

5. Науково-інформаційний звіт про діяльність відділу картографії у 2019 р.
(регламент – до 7 хв.)

Доп. зав.відділу, акад. НАН України Л.Г.Руденко

6. Науково-інформаційний звіт про діяльність сектору геоморфології у 2019 р.
(регламент – до 7 хв.)

Доп. зав.сектору, к.г.н. Р.О.Спиця

7. Науково-інформаційний звіт про діяльність сектору палеогеографії у 2019 р.
(регламент – до 7 хв.)

Доп. зав.сектору, д.г.н. Ж.М.Матвіїшина

8. Заключний звіт про результати НДР «Отримання та просторова прив’язка даних палеоґрунтознавчих досліджень голоцену в межах рівнинної частини України на основі ГІС – технологій»
(регламент – до 15 хв.)

Доп. керівник, к.г.н. А.С.Кушнір

9. Науково-інформаційний звіт про діяльність відділу ландшафтознавства у 2019 р.
(регламент – до 7 хв.)

Доп. зав.відділу, к.г.н. В.М.Чехній

10. Науково-інформаційний звіт про діяльність сектору територіальної організації суспільства у 2019 р.
(регламент – до 7 хв.)

Доп. зав.сектору, д.г.н. Г.П.Підгрушний

11. Науково-інформаційний звіт про діяльність сектору збалансованого розвитку та екологічної оцінки у 2019 р.
(регламент – до 7 хв.)

Доп. зав. відділу, д.г.н. С.А.Лісовський

12. Про діяльність спеціалізованої вченої ради у 2019 р.
(регламент – до 5 хв.)

Доп. к.г.н. С.О.Санталова

13. Про уточнення назви докторського дисертаційного дослідження
(регламент – до 5 хв.)

Доп. к.г.н. Л.Ю.Сорокіна

14. Про пожежну безпеку та охорону праці
(регламент – до 10 хв.)

Доп. В.О.Шинкаренко

15. Про проведення чергової атестації наукових працівників Інституту

Доп. д.г.н. Є.О.Маруняк

16. Про Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2020 р.

Доп. к.г.н. В.М.Чехній

17. Різне