Всеукраїнська науково-практична конференція “Регіональні проблеми України”

3-4 жовтня 2019 року у Херсонському державному університеті на факультеті біології, географії і екології відбулася VIII Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення».

Співорганізаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Херсонський державний університет, Інститут географії Національної академії наук України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Щецинський університет (Польща), Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна УААН.

Учасниками конференції стали 152 представники з 26 науково-дослідних установ і закладів вищої освіти України, Польщі, Словаччини та США.

З вітальним словом до учасників семінару звернулись проректор з наукової роботи Омельчук Сергій Аркадійович, декан факультету біології, географії і екології Пилипенко Ігор Олегович та завідувач кафедри соціально-економічної географії Мальчикова Дар'я Сергіївна.

Пленарне засідання розпочалося із доповіді академіка НАН України, доктора географічних наук, професора Леоніда Григоровича Руденка «Зміни життя і діяльності української географічної спільноти в результаті вторгнення військових формувань Росії в Україну» (співавтори – С.Д. Бранн та О.Л. Дронова). Згодом, Леонід Григорович привітав створення Coworking Hall ХДУ і побажав плідної роботи у новому творчому просторі.

Також у пленарному засіданні виступив доктор географічних наук С.А. Лісовський із науковою доповіддю «Процес децентралізації в Україні – сучасний стан та проблеми росту» (співавтор Є.О. Маруняк).

На секційних засіданнях учасники конференції працювали за напрямами:

 • Географічна складова в стратегіях розвитку регіонів
 • Історія, теорія таметодика географічних досліджень.
 • Економічна, соціальна і політична географія країн та регіонів.
 • ГІС-картографування в розвитку регіонів
 • Географічне краєзнавство, туризм і рекреаційна географія.
 • Природно-ресурсний потенціал та геоекологічні проблеми регіонів.
 • Новітні підходи викладання географічних дисциплін у вищій та середній школі.

Інститут географії НАН України, як один із співорганізаторів заходу, взяв активну участь у роботі конференції. Із доповідями виступили:

 • І.В. Гукалова «Немонетарні фактори формування якості життя населення регіонів України в контексті інклюзивного суспільного поступу»;
 • А.А. Мозговий «Інновативні методичні прийоми географічного дослідження міських конфліктів у цифрову добу»;
 • С.А. Покляцький «Методика оцінювання соціальних ризиків (на прикладі Київської області)»;
 • Ж.М. Матвіїшина «Сучасні і давні ландшафти ранньослов’янського городища (VIII ст. н.е.) поблизу смт Опішне» (співавтори – А.С. Кушнір, С.П. Дорошкевич);
 • В.М. Чехній «Методичні підходи до створення перспективної мережі територій природно-заповідного фонду України» (співавтори – О.Г. Голубцов, Є.І. Іваненко).

Другий день конференції був проведений у формі виробничої екскурсії до нового об`єкту туризму Херсонщини – «Зелені хутори Таврії». Цей об’єкт, площею близько 90 га, забезпечує поєднання елементів етнографічного, екологічного, пригодницького, кінного, водного та інших видів туризму. У процесі екскурсії учасники конференції мали можливість продовжити наукові дискусії, розпочаті на секційних засіданнях, обмінятися думками щодо спільних досліджень та подальших перспектив розвитку географії в Україні, збагатитися новими знаннями про природу та господарство Херсонщини, про народні ремесла України.

За результатами роботи конференції видано збірник:

 • Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Херсон, 3-4 жовтня 2019 р. / За загальною редакцією І. Пилипенка, Д. Мальчикової. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 276 с.