18 вересня 2019 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д26.163.01

Теги: 

18 вересня 2019 року в залі засідань Інституту географії (вул. Володимирська, 44) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 із захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Захист дисертації Костащука Івана Івановича «Формування релігійного простору та його вплив на суспільні процеси» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий консультант: доктор географічних наук, професор Джаман Василь Олексійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри географії України та регіоналістики
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Топчієв Олександр Григорович, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,завідувач кафедри економічної та соціальної географії і туризму
  доктор географічних наук, професор Мезенцев Костянтин Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; завідувач кафедри економічної та соціальної географії
  доктор географічних наук, професор Підгрушний Григорій Петрович, завідувач сектору територіальної організації суспільства Інституту географії НАН України

Початок о 1200 год.

Ознайомитись з повним текстом автореферату, дисертації та відгуків офіційних опонентів можна в розділі “Спеціалізована вчена рада”.