Відбулась наукова конференція «Ідеї та новації в системі наук про Землю»

10-12 квітня 2019 року в Інституті геологічних наук НАН України відбулась VIII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Ідеї та новації в системі наук про Землю»

У роботі конференції взяли участь 67 представників провідних наукових та освітніх осередків України, зокрема Інституту геологічних наук, Інституту географії, Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Херсонського державного університету, Одеського державного екологічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Житомирського державного технологічного університету, а також ближнього зарубіжжя – Гомельського державного університету ім. Франциска Скорини та Карагандинського державного технічного університету.

Інститут географії НАН України був представлений такими доповідями:

  • Покляцький С.А. «Підготовка докторів філософії: реформування навчального процесу»;
  • Дорошкевич С.П. «Палеогеографічні особливості стану окремих компонентів природи середнього Побужжя у різні етапи плейстоцену» (одна з найкращих стендових доповідей за підсумками);
  • Кушнір А.С. «Археологічне ґрунтознавство для відтворення природи голоцену»;
  • Мацібора О.В. «Перспективи використання ВЕБ-ГІС технологій в палеогеографічних дослідженнях»;
  • Лейберюк О.М. «Оцінка ефективності застосунків сучасних сценаріїв картографічного представлення»;
  • Марущинець А.В. «Визначення напрямів територіального розвитку Київського метрополісного регіону за допомогою даних дистанційного зондування Землі».

Завершенням наукової конференції стала виїзна екскурсія до гранітного та каолінового родовища у с. Жежелів та м. Бердичів.