Відбулись збори Відділення наук про Землю НАН України та Національної академії наук України

Теги: 

24-25 квітня відбулись щорічні збори Відділення наук про Землю НАН України та Національної академії наук України

Під час Загальних зборів Відділення академіком-секретарем, академіком НАН України О.М. Пономаренком було представлено доповідь про підсумки наукової діяльності установ Відділення у 2018 році та перспективи розвитку досліджень і розробок з відповідних напрямів.

Крім наукових результатів проаналізовано окремі статистичні показники, що засвідчили наявність негативних тенденцій щодо кадрового потенціалу (захисти кандидатських та докторських робіт, поповнення молодими фахівцями), а також щодо обсягів виконання госпдоговірних робіт. Водночас, наявні позитивні приклади у сфері міжнародної співпраці. У сфері видавничої діяльності окремі установи також мають приділяти увагу зростанню як абсолютних, так і питомих показників. Позиції Інституту географії тут одні з кращих, зважаючи на обсяги наукової продукції на одного співробітника.

В обговоренні доповіді академіка секретаря виступили акад. НАН України Л.Г. Руденко, чл.-кор. НАН України В.П. Семененко, акад. НАН України В.І. Лялько, чл.-кор. НАН України В.І. Осадчий, акад. НАН України В.І. Старостенко, відзначаючи основні проблеми, з якими стикаються установи при організації та проведенні досліджень, у формуванні діалогу із суспільством та органами державної влади, а також напрями діяльності Відділення, що могли б сприяти подоланню прогалин.

Так, у своєму виступі академік НАН України Л.Г. Руденко зупинився на важливості інтеграції досліджень в рамках підготовки Національної доповіді, присвяченій оцінці потенціалу природних ресурсів України. Академік НАН України В.І. Лялько наголосив на значимості реалізації Цілей сталого розвитку 2030 в Україні, при активній участі інститутів Відділення. В цьому контексті прозвучала і наукова доповідь чл.-кор. НАН України А.Г. Шапаря «Особливості функціонування великих техно-гео-екосистем при вилучення природних ресурсів».

Наприкінці засідання було прийнято постанову Загальних зборів ВНЗ НАН України, якою затверджено звіт про підсумки роботи установ Відділення, доповідь чл.-кор. НАН України А.Г. Шапаря та рішення колективу Інституту географії НАН України про обрання д.геогр.н. Є.О. Маруняк директором цього Інституту.

25 квітня, під час сесії Загальних зборів Національної академії наук України виголошено доповідь Президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона про підсумки діяльності Національної академії наук України у 2018 році. У доповіді приділено увагу ювілейним заходам, що відбулись в Академії, найвизначнішим науковим здобуткам року, питанням реформування наукової сфери, міжнародному співробітництву, науково-експертній діяльності.