19 березня 2019 року відбувся науковий семінар в Інституті географії НАН України

19 березня 2019 року в рамках співробітництва між Інститутом географії НАН України та географічним факультетом ЛНУ імені Івана Франка відбулася презентація доповіді доцента кафедри геоморфології та палеогеографії ЛНУ, к.геогр.н. Гнатюка Романа Михайловича на тему: “Будова товщі покривних відкладів черкаської тераси Дніпра в межах Київського та Черкаського Придніпров’я”.

Доповідь присвячено узагальненню результатів досліджень віку, генезису, геолого-геоморфологічної будови, та морфології ІІІ (черкаської) надзаплавної тераси р. Дніпро, представлено результати польових геоморфологічних досліджень, проведених автором в межах тестових ділянок.

За результатами доповіді відбулася наукова дискусія. В обговоренні взяли участь почесний директор Інституту географії НАН України, радник при дирекції Інституту, академік НАНУ Л.Г. Руденко, зав. сектору палеогеографії д.геогр.н. Ж.М. Матвіїшина, зав. сектору геоморфології к.геогр.н. Р.О. Спиця, зав. відділу ландшафтознавства к.геогр.н. В.М. Чехній, с.н.с. к.геогр.н. Л.Ю. Сорокіна, с.н.с. к.геогр.н. С.П. Кармазиненко, н.с. к.геогр.н. А.С. Кушнір.