Відбувся науково-практичний семінар присвячений територіальному плануванню

4-5 лютого 2019 року в рамках Програми консультативної допомоги в області охорони навколишнього середовища в країнах Центральної та Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії, а також в інших країнах, що межують з ЄС, відбувся науково-практичний семінар присвячений проблемі інтеграції екологічних вимог в систему територіального планування.

Учасниками семінару з української сторони стали науковці Інституту географії НАН України, фахівці в сфері планування розвитку територій – співробітники «Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя та установи «УКРНПІЦИВІЛЬБУД», представник Степанецької ОТГ (Черкаська область).

З німецької сторони участь у семінарі взяли фахівці Берлинского технічного університету, проф. Ш.Хайланд та А.Май, та проф. К.Якобі (Бюро територіального та екологічного планування «JRU JACOBY RAUM- UNDUMWELTPLANUNG»).

Основну увагу в обговоренні було приділено питанням планування на місцевому рівні. У доповідях представлено німецький досвід щодо правових механізмів та методичних підходів до інтеграції ландшафтних та територіальних планів, проведення стратегічної екологічної оцінки. Також увагу було приділено методичним проблемам впровадження екологічно-орієнтованого планування та екологічної оцінки в Україні, прикладам планів, розроблених для створених об’єднаних територіальних громад.

У підсумках відзначено важливість змін та доповнень українського законодавства, посилення методичного забезпечення планувальних робіт у відповідності з кращими європейськими практиками, підготовки фахівців у сфері ландшафтного планування. Також заплановано апробацію методичних підходів до інтеграції екологічних вимог в територіальні плани місцевого рівня у Степанецькій ОТГ, що сприятиме встановленню балансу між економічним зростанням та забезпеченням невиснажливого використання екосистем, а також досягненню цілей сталого розвитку громади.