15 лютого 2019 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д26.163.01

Теги: 

15 лютого 2019 року в залі засідань Інституту географії (вул. Володимирська, 44) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 із захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Захист дисертації Попович Наталії Валеріївни «Картографічне забезпечення регіональних стратегій розвитку територій (на прикладі Харківської області)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Пересадько Віліна Анатоліївна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри фізичної географії та картографії, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, старший науковий співробітник Маруняк Євгенія Олександрівна, Інститут географії НАН України, учений секретар, провідний науковий співробітник
  кандидат географічних наук, доцент Тітова Світлана Вікторівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри геодезії та картографії

Початок о 1400 год.

Ознайомитись з повним текстом автореферату, дисертації та відгуків офіційних опонентів можна в розділі “Спеціалізована вчена рада”.