Вийшов друком «Український географічний журнал» №4 – 2018 року

Теги: 

ДО 100-РІЧЧЯ НАН УКРАЇНИ

  • Cтеценко Є.І., Шищенко П.Г. Концепція геосфер і земних оболонок у науковій спадщині академіка В.І. Вернадського

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Матвіїшина Ж.М., Кушнір А.С. Геоархеологічний підхід у палеоґрунтознавчих дослідженнях археологічних пам’яток

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Мезенцев К. В., Денисенко О.О. Міста на постсоціалістичному просторі: підходи до концептуалізації та місце в урбаністичному дискурсі
  • Підгрушний Г.П., Бикова М.Д. Виробничі території Києва: методологія дослідження та історія формування
  • Добиш М.П. Сучасні тренди електорально-географічних досліджень в світі та розвиток електоральної географії в Україні

МЕДИЧНА ГЕОГРАФІЯ

  • Санталова С.О. Передумови виникнення, розвитку та поширення в Україні особливо небезпечних захворювань населення

ГЕОЕКОЛОГІЯ

  • Лев Т.Д., Прістер Б.С. Виноградська В.Д., Тищенко О.Г., Піскун В. Н. Басейново-ландшафтний принцип в оцінюванні ступеня радіоекологічної критичності території України

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ

  • Чабанюк В.С. Нові пошуки у розвитку мовної парадигми картографії: мова та знання

ХРОНІКА

  • Лісовський С.А., Поливач К.A. Міжнародна конференція «Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму

ЮВІЛЕЇ

  • До ювілею. Т.І. Козаченко

Вийшли в світ


Детальніше зі змістом номеру (розширеними анотаціями публікацій та інформацією про авторів) можна ознайомитись на офіційній сторінці журналу в розділі "Архів".

Повнотекстові версії публікацій "Українського географічного журналу" (у форматі PDF) доступні на сайті в розділі "Архів" через 6 місяців після публікації друкованої версії номеру.