28 грудня 2018 року відбудеться засідання Ученої ради Інституту географії

28 грудня 2018 року о 14:00 відбудеться засідання Ученої ради Інституту географії

Порядок денний

 1. Науково-інформаційний звіт про діяльність сектору геоморфології у 2018 р.
  (регламент – до 7 хв.)
  Доп. зав.сектору, к.г.н. Р.О.Спиця
 2. Науково-інформаційний звіт про діяльність сектору палеогеографії у 2018 р.
  (регламент – до 7 хв.)
  Доп. зав.сектору, д.г.н. Ж.М.Матвіїшина
 3. Науково-інформаційний звіт про діяльність відділу ландшафтознавства у 2018 р.
  (регламент – до 7 хв.)
  Доп. зав.відділу, к.г.н. В.М.Чехній
 4. Науково-інформаційний звіт про діяльність сектору територіальної організації суспільства у 2018 р.
  (регламент – до 7 хв.)
  Доп. зав.сектору, д.г.н. Г.П.Підгрушний
 5. Науково-інформаційний звіт про діяльність сектору збалансованого розвитку та екологічної оцінки у 2018 р.
  (регламент – до 7 хв.)
  Доп. зав. відділу, д.г.н. С.А.Лісовський
 6. Звіт про результати НДР «Розробка наукових принципів та ландшафтно-біотичних критеріїв організації перспективної сітки заповідних територій різного рангу» за Цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища.
  (регламент – до 7 хв.)
  Доп. керівник, акад. НАНУ Л.Г.Руденко
 7. Звіт про результати НДР «Оцінювання різних типів ландшафтів для цілей планування територій на принципах сталого розвитку (на прикладі Київського та Гомельського Полісся)»
  (регламент – до 7 хв.)
  Доп. керівник, акад. НАНУ Л.Г.Руденко
 8. Науково-інформаційний звіт про діяльність відділу картографії у 2018 р.
  (регламент – до 7 хв.)
  Доп. академік НАН України Л.Г.Руденко
 9. Науково-інформаційний звіт про результати виконання робіт за договором № Ф78/212-2018 «Інтегрований просторовий розвиток України (методологія та практика забезпечення на прикладі модельних регіонів)» (замовник – Державний фонд фундаментальних досліджень)
  (регламент – до 7 хв.)
  Доп. керівник, д.г.н. Є.О.Маруняк
 10. Про рекомендацію до друку монографії Є.О.Маруняк «Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів»
  (регламент – до 7 хв.)
  Доп. д.г.н. Є.О.Маруняк
 11. Звіт про результати НДР «Інтеграція принципів збалансованого природокористування у процес планування розвитку приміської зони (методологія дослідження на прикладі Київської області)» (грант НАН України для молодих учених).
  (регламент – до 7 хв.)
  Доп. керівник, д.г.н. Є.О.Маруняк
 12. Про рекомендацію до друку Українського географічного журналу №4.
  Доп. Є.І.Стеценко
 13. Про діяльність спеціалізованої вченої ради у 2018 р.
  Доп. к.г.н. С.О.Санталова
 14. Різне